CÔNG TY CP LƯU TRỮ PHƯƠNG BẮC

Thứ tư ngày 22 / 5 / 2024

Demo phần mềm
PHÒNG KINH DOANH
Cell : 098.550.1168
Cell : 0936. 43. 9922
Skype : dichvuchinhly@gmail.com
PHÒNG NGHIỆP VỤ
Tel : (024) 66802998
Cell : 0978 137 828
phuongbacvtlt@gmail.com
XƯỞNG SẢN XUẤT
Cell : 0988.908.942
Tin công ty
  • Số bài viết : 22
  • Số sản phẩm : 14
  • Số người online : 11

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ bao gồm 24 bước như sau

để thực hiện tốt nhất công việc chỉnh lý nhân viên chỉnh lý cần phải tuân thủ các bước chỉnh lý do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước quy định

1.        Nhận tài liệu.

2.        Vận chuyển từ kho bảo quản tài liệu về địa điểm chỉnh lý.

3.        Vệ sinh sơ bộ tài liệu.

4.        Lập kế hoạch chỉnh lý; biên soạn các văn bản hướng dẫn chỉnh lý sau:

a) Lịch sử đơn vị hình thành phông và lịch sử phông;

b) Hướng dẫn phân loại, lập hồ sơ;

c) Hướng dẫn xác định giá trị tài liệu;

d) Phương án hệ thống hoá.

5.        Phân loại tài liệu.

6.        Lập hồ sơ hoặc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ:

       a) Lập hồ sơ đối với các phông tài liệu chưa được lập hồ sơ:

       - Tập hợp văn bản, tài liệu theo đặc trưng chủ yếu thành hồ sơ;

       - Viết tiêu đề hồ sơ;

       - Sắp xếp văn bản, tài liệu trong hồ sơ; loại ra khỏi hồ sơ những văn bản, tài liệu trùng thừa và hết giá trị về mọi phương diện;

       - Xác định thời hạn bảo quản cho hồ sơ.

       b) Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đối với các phông tài liệu đã được lập hồ sơ:

       Kiểm tra việc lập hồ sơ theo những nội dung công việc quy định tại điểm a của khoản này và tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện đối với những hồ sơ được lập chưa đạt yêu cầu.

7.        Biên mục phiếu tin.

8.        Kiểm tra việc lập hồ sơ và biên mục phiếu tin.

9.        Hệ thống hoá phiếu tin theo phương án hệ thống hoá.

10.   Hệ thống hoá hồ sơ theo phiếu tin.

11.   Biên mục hồ sơ:

          a) Đánh số tờ;

          b) Viết mục lục văn bản;

c) Viết chứng từ kết thúc;

          d) Viết bìa hồ sơ.

(Đối với hồ sơ có thời hạn bảo quản tạm thời không thực hiện các điểm a, b, c).

12.   Kiểm tra biên mục hồ sơ.

13.   Bổ sung những thông tin còn thiếu trên phiếu tin.

14.   Đánh số chính thức cho toàn bộ hồ sơ lên phiếu tin và lên bìa hồ sơ.

15.   Vệ sinh, tháo bỏ ghim, kẹp, làm phẳng tài liệu và vào bìa hồ sơ.

16.   Đưa hồ sơ vào hộp (cặp).

17.   Viết và dán nhãn hộp (cặp).

18.   Vận chuyển tài liệu vào kho và xếp lên giá.

19.   Bàn giao tài liệu.

20.   Nhập phiếu tin vào máy.

21.   Kiểm tra việc nhập phiếu tin.

22.   Lập mục lục hồ sơ:

          a) Viết lời nói đầu;

          b) Lập các bản tra cứu bổ trợ;

          c) In mục lục;

          d) Đóng quyển mục lục (03 bộ).

23.   Sắp xếp, thống kê tài liệu loại; bó gói và viết thuyết minh tài liệu loại.

24.   Tổng kết chỉnh lý:

       a) Viết báo cáo tổng kết chỉnh lý;

       b) Hoàn chỉnh và ban giao hồ sơ chỉnh lý./.

* Tiến độ thực hiện công việc:

- Tùy theo số lượng, tính chất, yêu cầu về thời gian, Công ty bố trí cán bộ phù hợp. Thời gian tiến hành công tác chỉnh lý được thể hiện trong nội dung hợp đồng chỉnh lý.


Các sản phẩm khác :
CÁC DỰ ÁN NỔI BẬT
QUẢNG CÁO
Liên kết website
 
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯU TRỮ PHƯƠNG BẮC

Địa chỉ trụ sở chính:  Số 10/2/51 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Tel: (024) 66 802 998 - Fax:  (024)  66802998 - Di động: 098 550 1168

Email:  dichvuchinhly@gmail.com - Facebook: Lưu Trữ Phương Bắc

Website: Http://luutruphuongbac.com